Bài 17 trang 121 SGK Toán 8 tập 1

Cho tam giác AOB vuông tại O với đường cao OM (h.131). Hãy giải thích vì sao ta có đẳng thức

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác \(AOB\) vuông tại \(O\) với đường cao \(OM\) (h.\(131\)). Hãy giải thích vì sao ta có đẳng thức:

               \(AB. OM = OA. OB.\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng cách tính diện tích tam giác thường và tam giác vuông.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Ta có cách tính diện tích tam giác \(AOB\) với đường cao \(OM\) và cạnh đáy \(AB:\)

         \(S = \dfrac{{OM.AB}}{2}\) 

Ta lại có cách tính diện tích tam giác \(AOB\) vuông với hai cạnh góc vuông \(OA, OB\) là

         \(S = \dfrac{{OA.OB}}{2}\)

\( \Rightarrow \dfrac{{OM.AB}}{2} = \dfrac{{OA.OB}}{2}\,(=S)\)

\(\Rightarrow OM.AB = OA.OB.\).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close