Bài 19 trang 122 SGK Toán 8 tập 1

Xem hình 133. hãy chỉ ra các tam giác có cùng diện tích (lấy ô vuông làm đơn vị diện tích)

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LG a.

Xem hình \(133.\) Hãy chỉ ra các tam giác có cùng diện tích (lấy ô vuông làm đơn vị diện tích):

Phương pháp giải:

Đếm số ô vuông và áp dụng công thức tính diện tích tam giác.

Lời giải chi tiết:

Các tam giác số \(1, 3, 6\) có cùng diện tích là \(4\) ô vuông.

Các tam giác số \(2, 8\) có cùng diện tích là \(3\) ô vuông.

Các tam giác số \(4, 5, 7\) không có cùng diện tích với các tam giác nào khác (diện tích tam giác số \(4\) là \(5\) ô vuông, tam giác số \(5\) là \(4,5\) ô vuông, tam giác số \(7\) là \(3,5\) ô vuông).

Quảng cáo
decumar

LG b.

Hai tam giác có  diện tích bằng nhau thì có bằng nhau hay không?

Phương pháp giải:

Đếm số ô vuông và áp dụng công thức tính diện tích tam giác.

Lời giải chi tiết:

Hai tam giác có diện tích bằng nhau thì chưa chắc hai tam giác đó đã bằng nhau.

Vì diện tích của tam giác là nửa tích của độ dài đáy với chiều cao tương ứng của đáy, nên chỉ cần tích của đáy với chiều cao tương ứng bằng nhau thì hai tam giác đó có diện tích bằng nhau. Các tam giác này không chắc là bằng nhau 

- Ví dụ như các tam giác \(1, 3, 6\) có cùng diện tích nhưng không bằng nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close