Bài 16 trang 117 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 16 trang 117 SGK Toán 9 tập 2. Cắt mặt xung quanh của một hình nón theo một đường sinh và trải phẳng ra thành 1 hình quạt.

Quảng cáo

Đề bài

Cắt mặt xung quanh của một hình nón theo một đường sinh và trải phẳng ra thành 1 hình quạt. Biết bán kính của quạt  bằng độ dài đường sinh và độ dài cung bằng chu vi đáy.

Quan sát hình 94 và tính số đo cung của hình quạt.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Sử dụng công thức tính chu vi đường tròn bán kính \(r\) là \(C = 2\pi r.\)

+ Sử dụng công thức tính độ dài cung tròn bán kính \(R\) và số đo cung \(n^\circ \) là \(l = \dfrac{{\pi Rn}}{{180}}\) 

Lời giải chi tiết

+ Ta thấy hình nón có bán kính đáy \(r = 2cm\). Suy ra chu vi đáy \(C = 2\pi r = 2\pi .2 = 4\pi \left( {cm} \right)\)

+ Lại thấy hình quạt có bán kính \(R = 6cm\) và độ dài cung là \(l = C = 4\pi \left( {cm} \right)\)

Gọi \(x^\circ \,\left( {x > 0} \right)\) là số đo cung của hình quạt.

Khi đó độ dài cung là \(l = \dfrac{{\pi Rx}}{{180}} \Leftrightarrow \dfrac{{\pi .6.x}}{{180}} = 4\pi  \Leftrightarrow 6x = 720 \Leftrightarrow x = 120.\)  (tm)

Vậy số đo cung của hình quạt tròn là \(120^\circ .\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài