Bài 10 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tìm x, biết :

Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo

Đề bài

Tìm x, biết :

a) \(\sqrt {{x^2}}  = 5\);     

b) \(\sqrt {{x^2}}  = \left| { - 2} \right|\);

c) \(\sqrt {16{x^2}}  = 3\); 

d) \(\sqrt {9{x^2}}  = \left| { - 2} \right|\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phương trình \(\sqrt {{x^2}}  = A \Leftrightarrow \left| x \right| = A \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = A\\x =  - A\end{array} \right..\)

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}a)\;\;\sqrt {{x^2}}  = 5\\ \Leftrightarrow \left| x \right| = 5\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 5\\x =  - 5\end{array} \right..\end{array}\)                         

\(\begin{array}{l}b)\;\sqrt {{x^2}}  = \left| { - 2} \right|\\ \Leftrightarrow \left| x \right| = 2\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 2\\x =  - 2\end{array} \right..\end{array}\)

\(\begin{array}{l}c)\;\sqrt {16{x^2}}  = 3\\ \Leftrightarrow \left| {4x} \right| = 3\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}4x = 3\\4x =  - 3\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = \dfrac{3}{4}\\x =  - \dfrac{3}{4}\end{array} \right..\end{array}\)                                          

\(\begin{array}{l}d)\;\sqrt {9{x^2}}  = \left| { - 2} \right|\\ \Leftrightarrow \left| {3x} \right| = 2\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}3x = 2\\3x =  - 2\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = \dfrac{2}{3}\\x =  - \dfrac{2}{3}\end{array} \right..\end{array}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close