Bài 12 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Áp dụng quy tắc nhân các căn bậc hai để tính :

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

 Áp dụng quy tắc nhân các căn bậc hai để tính :

a) \(\sqrt 3 .\sqrt {27} \);     

b) \(\sqrt {4,9} .\sqrt {60} .\sqrt 6 \);

c) \(\sqrt {0,9} .\sqrt {6,4} \);       

d) \(\sqrt {6,3} .\sqrt {6,4} .\sqrt 7 \).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức: \(\sqrt A .\sqrt B  = \sqrt {AB} .\)

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}a)\;\sqrt 3 .\sqrt {27}  = \sqrt {3.27}  = \sqrt {{3^4}}  = {3^2} = 9\\ b)\;\sqrt {4,9} .\sqrt {60} .\sqrt 6  = \sqrt {4,9.60.6}  \\= \sqrt {49.36}  = \sqrt {49} .\sqrt {36}  = 7.6 = 42.\\c)\;\;\sqrt {0,9} .\sqrt {6,4}  = \sqrt {0,9.6,4}  = \sqrt {9.64}  \\= \sqrt 9 .\sqrt {64}  = 3.8 = 24.\\d)\;\sqrt {6,3} .\sqrt {6,4} .\sqrt 7  = \sqrt {6,3.6,4,7} \\ = \sqrt {{7^2}.0,9.6,4}  = \sqrt {{7^2}.9.0,64} \\ = 7.3.0,8 = 16,8.\end{array}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close