Bài 1 trang 69 SGK Vật lí 10

Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn..

Quảng cáo

Đề bài

Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn và viết hệ thức của lực hấp dẫn? 

Video hướng dẫn giải

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Định luật vạn vật hấp dẫn: Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kì tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

Công thức: \({F_{h{\rm{d}}}} =\displaystyle G{{{m_1}{m_2}} \over {{r^2}}}\) 

Trong đó m1, m2 là khối lượng của hai chất điểm, r là khoảng cách giữa chúng; \(G = 6,{67.10^{ - 11}}\displaystyle{{N.{m^2}} \over {k{g^2}}}\) gọi là hằng số hấp dẫn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close