Bài 4 trang 69 SGK Vật lí 10

Một vật khối lượng 1 kg...

Quảng cáo

Đề bài

Một vật khối lượng 1 kg, ở trên mặt đất có trọng lượng 10N. Khi chuyển vật tới một điểm cách tâm Trái Đất 2R (R là bán kính của Trái Đất) thì nó có trọng lượng bằng bao nhiêu?

A. 1 N                                B. 2,5 N

C. 5N                                 D. 10N

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Độ lớn của trọng lực (trọng lượng): \( P = G \dfrac{mM}{(R + h)^{2}}\)

trong đó: m là khối lượng của vật, h là độ cao của vật so với mặt đất, M và R là khối lượng và bán kính của Trái Đất.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Ta có độ lớn của trọng lực (trọng lượng): \( P = G \dfrac{mM}{(R + h)^{2}}\)

- Tại mặt đất (h = 0):

\({P_1} = G\displaystyle{{mM} \over {{R^2}}} = 10N\)             (1)

- Ở độ cao cách tâm Trái Đất một đoạn \(2R => h = R\):

\(  P_2= G\dfrac{mM}{(R + R)^{2}}\) = G\(\dfrac{mM}{4R^{2}}\)              (2)

- Từ (1) và (2)

\( \Rightarrow \displaystyle{{{P_2}} \over {{P_1}}} = {\displaystyle{G{{mM} \over {4{R^2}}}} \over {\displaystyle G{{mM} \over {{R^2}}}}} = \displaystyle{1 \over 4}\\ \Rightarrow {P_2} = {{{P_1}} \over 4} = {{10} \over 4} = 2,5N\)

Đáp án B

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close