Bài 1 trang 65 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Hãy chọn câu đúng trong các câu sau :

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chọn câu đúng trong các câu sau :

A. Rượu etylic có các tính chất hoá học giống axit axetic vì trong phân tử có H của nhóm -OH giống như H trong nhóm -COOH của axit.

B. Axit axetic có các tính chất hoá học giống axit clohiđric.

C. Axit axetic là axit yếu.

D. Chất béo tác dụng được với dung dịch kiềm, vậy chất béo có tính axit.

Lời giải chi tiết

Axit axetic là axit yếu.

Đáp án C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài