Bài 3 trang 65 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Hãy chứng minh bằng phương pháp hoá học axit axetic là axit yếu nhưng mạnh hơn axit cacbonic.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chứng minh bằng phương pháp hoá học axit axetic là axit yếu nhưng mạnh hơn axit cacbonic.

Lời giải chi tiết

Axit axetic là một axit yếu vì bị axit clohidric là axit mạnh đẩy ra khỏi dung dịch muối:

\(C{H_3}COONa + HCl \to C{H_3}COOH + NaCl\)

Axit axetic mạnh hơn axit cacbonic vì đẩy được axit cacbonic ra khỏi muối:

\(2C{H_3}COOH + N{a_2}C{O_3} \to 2C{H_3}COONa + C{O_2} \uparrow  + {H_2}O\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài