Bài 4 trang 65 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Làm sao để phân biệt hai chất lỏng không màu là rượu etylic và dầu mè tan trong rượu etylic?

Quảng cáo

Đề bài

Làm sao để phân biệt hai chất lỏng không màu là rượu etylic và dầu mè tan trong rượu etylic?

Lời giải chi tiết

Cho hai chất lỏng vào ống nghiệm đựng nước:

- Ống nghiệm nào tạo thành hỗn hợp đồng nhất là rượu etylic.

- Ống nghiệm nào phân thành 2 lớp là dầu mè tan ttrong rượu etylic.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài