Bài 1 trang 41 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Giải bài tập Bài 1 trang 41 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chỉ ra đâu là vật thể tự nhiên, đâu là vật thể nhân tạo. ( đánh dấu x vào ý đúng)

Vật thể

Tự nhiên

Nhân tạo

1. Cái bàn

 

 

2. Cây xanh

 

 

3. Bút chì

 

 

4. Hạt gạo

 

 

5. Xe hơi

 

 

6. Con gà

 

 

7. Củi khô

 

 

8. Chiếc cầu

 

 

9. Than đá

 

 

10. Máy tính

 

 

 

Lời giải chi tiết

Vật thể

Tự nhiên

Nhân tạo

1. Cái bàn

 

x

2. Cây xanh

x

 

3. Bút chì

 

x

4. Hạt gạo

x

 

5. Xe hơi

 

x

6. Con gà

x

 

7. Củi khô

x

 

8. Chiếc cầu

 

x

9. Than đá

x

 

10. Máy tính

 

x

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close