Bài 1 trang 20 SGK Vật lí 11

Điện trường là gì ?

Quảng cáo

Đề bài

Điện trường là gì ?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Điện trường là một dạng vật chất (môi trường) đặc biệt bao xung quanh hạt mang điện tích và gắn liền với điện tích đó.

Điện trường tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó.

Loigiaihay.com

 • Bài 2 trang 20 SGK Vật lí 11

  Giải bài 2 trang 20 SGK Vật lí 11. Cường độ điện trường là gì ? Nó được xác định như thế nào ? Đơn vị cường độ điện trường là gì ?

 • Bài 3 trang 20 SGK Vật lí 11

  Giải bài 3 trang 20 SGK Vật lí 11. Vectơ cường độ điện trường là gì ? Nêu những đặc điểm của vectơ cường độ điện trường tại một điểm ?

 • Bài 4 trang 20 SGK Vật lí 11

  Giải bài 4 trang 20 SGK Vật lí 11. Viết công thức tính và nêu những đặc điểm của cường độ điện trường của một điện tích điểm.

 • Bài 5 trang 20 SGK Vật lí 11

  Giải bài 5 trang 20 SGK Vật lí 11. Cường độ điện trường của một hệ điện tích điểm được xác định thế nào?

 • Bài 6 trang 20 SGK Vật lí 11

  Giải bài 6 trang 20 SGK Vật lí 11. Phát biểu nguyên lí chồng chất điện trường.

Quảng cáo
close