Bài 4 trang 20 SGK Vật lí 11

Viết công thức tính và nêu những đặc điểm của cường độ điện trường của một điện tích điểm.

Quảng cáo

Đề bài

Viết công thức tính và nêu những đặc điểm của cường độ điện trường của một điện tích điểm.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

- Cường độ điện trường của một điện tích điểm trong chân không: \(E = k\dfrac{{\left| Q \right|}}{{{r^2}}}\)

- Độ lớn của cường độ điện trường \(E\) không phụ thuộc vào độ lớn của điện tích thử \(q\)

- Chiều: Hướng ra xa Q nếu Q > 0

             Hướng vào Q nếu Q <0

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close