Bài 1 trang 145 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Ở hình dưới, cho biết ABC là tiếp tuyến tại B của đường tròn (O).

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Ở hình dưới, cho biết ABC là tiếp tuyến tại B của đường tròn (O). Tính chiều dài cạnh OA của tam giác ABO.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng định lí Pytago trong tam giác vuông.

Lời giải chi tiết

Do AB là tiếp tuyến của \(\left( O \right) \Rightarrow OB \bot AB\) tại B \( \Rightarrow \Delta OAB\) vuông tại O.

Áp dụng định lí Pytago trong tam giác vuông OAB ta có :

\(O{B^2} + A{B^2} = O{A^2}\\ \Leftrightarrow O{A^2} = {12^2} + {16^2} = 400\\ \Rightarrow OA = 20\,\,\left( {cm} \right)\).

Vậy \(OA = 20cm\).

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải