Bài 4 trang 145 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Ở hình dưới, cho biết AB, AC là hai tiếp tuyến của đường tròn (O)

Quảng cáo

Đề bài

Ở hình dưới, cho biết AB, AC là hai tiếp tuyến của đường tròn (O) tại B và C. Tính x.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau : Nếu hai tiếp tuyến của một đường tròn cắt nhau tại một điểm thì điểm đó cách đều hai tiếp điểm.

Lời giải chi tiết

Áp dụng tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau ta có :

\(\begin{array}{l}AB = AC \Leftrightarrow 7x - 4 = 3x + 8\\ \Leftrightarrow 4x = 12 \Leftrightarrow x = 3\end{array}\).

Vậy \(x = 3\).

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài