Bài 1 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Thực hiện các phép tính sau :

Quảng cáo

Đề bài

Thực hiện các phép tính sau :

\(\eqalign{  & a)\;6 - 8  \cr  & b)\;3 - \left( { - 9} \right)  \cr  & c)\;\left( { - 5} \right) - 10  \cr  & d)\;0 - 7  \cr  & e)\;4 - 0  \cr  & g)\;\left( { - 2} \right) - \left( { - 10} \right). \cr} \)

Lời giải chi tiết

\(a)\;6 - 8 =  - 2\)                       

\(b)\;3 - ( - 9) = 12\)                  

\(c)\;( - 5) - 10 =  - 15\)

\(d)\;0 - 7 =  - 7\)                      

\(e)\;4 - 0 = 4\)                          

\(g)\;( - 2) - ( - 10) = 8\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close