Bài 1 trang 119 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Các phát biểu nào sau đây xác định duy nhất một đường tròn ?

Quảng cáo

Đề bài

Các phát biểu nào sau đây xác định duy nhất một đường tròn ?

a) Đường tròn đi qua hai điểm cố định.

b) Đường tròn đi qua ba điểm không thẳng hàng.

c) Đường tròn tâm O, bán kính 2 cm.

d) Đường tròn đường kính AB cho trước.          

Lời giải chi tiết

Các phát biểu xác định duy nhất một đường tròn là: b), c), d)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài