Bài 1. Môn Địa lí với định hướng nghề nghiệp SGK Địa lí 10 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Nêu đặc điểm cơ bản của môn Địa lí. Cho biết vai trò của môn Địa lí đối với cuộc sống. 2. Dựa vào thông tin trong mục 2 và hiểu biết của bản thân, hãy cho biết kiến thức địa lí hỗ trợ cho những ngành nghề nào?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

? mục 1

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 6 SGK Địa lí 10

Đọc thông tin trong mục 1, em hãy:

- Nêu đặc điểm cơ bản của môn Địa lí.

- Cho biết vai trò của môn Địa lí đối với cuộc sống.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin trong mục 1 (Đặc điểm, vai trò của môn Địa lí ở trường phổ thông).

Lời giải chi tiết:

- Đặc điểm cơ bản của môn Địa lí:

+ Thuộc nhóm môn khoa học xã hội.

+ Môn học mang tính tổng hợp, gồm cả khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.

+ Có mối liên quan với các môn học khác (Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử,…).

- Vai trò của môn Địa lí đối với cuộc sống:

+ Giúp chúng ta có hiểu biết về khoa học địa lí, khả năng ứng dụng kiến thức địa lí trong đời sống.

+ Củng cố và mở rộng nền tảng tri thức, kĩ năng phổ thông.

+ Giáo dục lòng yêu nước, tinh thần hợp tác quốc tế, nhận thức đúng đắn và có trách nhiệm với môi trường.

+ Làm cho kho tàng kiến thức, vốn hiểu biết về thiên nhiên, con người, hoạt động sản xuất ở các nơi ngày càng thêm phong phú.

+ Giải thích được các hiện tượng địa lí trong cuộc sống.

+ Sử dụng kiến thức địa lí trong các ngành, lĩnh vực của đời sống.

? mục 2

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 6 SGK Địa lí 10

Dựa vào thông tin trong mục 2 và hiểu biết của bản thân, hãy cho biết kiến thức địa lí hỗ trợ cho những ngành nghề nào?

Phương pháp giải:

Liên hệ các ngành nghề liên quan đến kiến thức về địa lí tự nhiên, tế - xã hội và địa lí tổng hợp.

Lời giải chi tiết:

Kiến thức địa lí hỗ trợ cho những ngành nghề:

- Địa lí tự nhiên: nông nghiệp, quản lí tài nguyên, môi trường, kĩ sư trắc địa, các ngành bộ phận (khí tượng, thủy văn, thổ nhưỡng,…),…

- Địa lí kinh tế - xã hội: kinh tế, du lịch, tài chính ngân hàng, ngành liên quan đến dân số, xã hội,…

- Địa lí tổng hợp: nhà giáo, quy hoạch phát triển, kĩ sư bản đồ, quân sự, ngoại giao,…

Luyện tập

Giải bài luyện tập trang 6 SGK Địa lí 10

Tại sao một trong những yêu cầu đối với hướng dẫn viên du lịch là phải hiểu biết về địa lí và lịch sử?

Phương pháp giải:

Liên hệ với kiến thức thực tế của bản thân.

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn viên du lịch phải hiểu biết về địa lí và lịch sử vì:

Nhiệm vụ của hướng dẫn viên du lịch là hướng dẫn các đoàn đi tham quan theo các tuyến và các điểm, phải giới thiệu về phong cảnh, điều kiện tự nhiên, con người, di tích danh lam thắng cảnh, phong tục tập quán, văn hóa các vùng miền,...

=> Người hướng dẫn viên du lịch phải trang bị các kiến thức về địa lí và lịch sử để phục vụ nghề nghiệp của mình.

Vận dụng

Giải bài vận dụng trang 6 SGK Địa lí 10

Cho biết nghề nghiệp dự định trong tương lai của em. Môn Địa lí giúp ích gì cho nghề nghiệp đó?

Phương pháp giải:

Liên hệ với nghề nghiệp dự định trong tương lai của bản thân em.

Lời giải chi tiết:

- Nghề nghiệp dự định trong tương lai của em là giáo viên Địa lí.

- Môn Địa lí giúp em có những hiểu biết tổng hợp về khoa học địa lí, từ đó trở thành giáo viên giảng dạy trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close