Quảng cáo
 • pic

  Bài 1.1 trang 9 SBT hình học 12

  Giải bài 1.1 trang 9 sách bài tập hình học 12. Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Chứng minh rằng hai tứ diện A’ABD và CC’D’B’ bằng nhau.

 • pic

  Bài 1.2 trang 9 SBT hình học 12

  Giải bài 1.2 trang 9 sách bài tập hình học 12. Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ . Gọi E, F, G lần lượt là trung điểm của AA’ , BB’, CC’. Chứng minh rằng các lăng trụ ABC.EFG và EFG.A’B’C’ bằng nhau

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 1.3 trang 9 SBT hình học 12

  Giải bài 1.3 trang 9 sách bài tập hình học 12. Chia hình chóp tứ giác đều thành tám hình chóp bằng nhau.

 • pic

  Bài 1.4 trang 9 SBT hình học 12.

  Giải bài 1.4 trang 9 sách bài tập hình học 12. Chia một khối tứ diện đều thành bốn tứ diện bằng nhau.

 • pic

  Bài 1.5 trang 9 SBT hình học 12

  Giải bài 1.5 trang 9 sách bài tập hình học 12. Chứng minh rằng mỗi hình đa diện có ít nhất 4 đỉnh.

Gửi bài