Trắc nghiệm Ước lượng Toán 2 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất
Em ước lượng xem có bao nhiêu con bướm trong hình vẽ dưới đây.

A. 20 con bướm

B. 30 con bướm
C. 40 con bướm
D. 50 con bướm
Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất
Em ước lượng xem trong hình có khoảng mấy chục viên bi rồi đếm số viên bi trong hình đó.

A. Ước lượng: Khoảng 2 chục viên bi; Đếm được: 31 viên bi.

B. Ước lượng: Khoảng 3 chục viên bi; Đếm được: 32 viên bi.

C. Ước lượng: Khoảng 3 chục viên bi; Đếm được: 33 viên bi.

D. Ước lượng: Khoảng 4 chục viên bi; Đếm được: 40 viên bi.
Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Em ước lượng xem trong hình có khoảng mấy chục quả cà chua rồi đếm số cà chua trong hình đó.

- Em ước lượng: Khoảng 

chục quả cà chua.
- Em đếm được: quả cà chua.
Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống
Điền số thích hợp vào ô trống.
Ước lượng rồi đếm.

Ước lượng: Có khoảng 

ngôi sao.


Đếm: Có ngôi sao.
Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất
Ước lượng rồi đếm.
A. Ước lượng: Có khoảng 40 chiếc máy bay;

      Đếm: Có 44 chiếc máy bay.

B. Ước lượng: Có khoảng 40 chiếc máy bay;

      Đếm: Có 45 chiếc máy bay.

C. Ước lượng: Có khoảng 50 chiếc máy bay;

      Đếm: Có 54 chiếc máy bay.

D. Ước lượng: Có khoảng 50 chiếc máy bay;

      Đếm: Có 50 chiếc máy bay.

Câu 6 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống
Điền số thích hợp vào ô trống.

Ước lượng: Có khoảng 

chiếc thuyền;


Đếm: Có chiếc thuyền.
Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất
Ước lượng rồi đếm.