Việc nhà Đinh đặt tên nước và không dùng niên hiệu của Hoàng đế Trung Quốc nói lên điều gì ?

Việc nhà Đinh đặt tên nước và không dùng niên hiệu của Hoàng đế Trung Quốc nói lên điều gì ?

Quảng cáo

Đề bài

Việc nhà Đinh đặt tên nước và không dùng niên hiệu của hoàng đế Trung Quốc nói lên điều gì?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 28 để suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

Nhà Đinh đặt tên nước và không dùng niên hiệu của hoàng đế Trung Quốc chứng tỏ:

- Khẳng định độc lập, chủ quyền của nước ta.

- Thể hiện nước Đại Cồ Việt độc lập, ngang hàng với Trung Quốc, không phải là nước phụ thuộc. Hoàng đế Đại Cồ Việt ngang hàng với Hoàng đế Trung Quốc. Đinh Bộ Lĩnh là người Việt đầu tiên xưng Đế.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài