Văn bản Đi đường

Tẩu lộ tài tri tẩu lộ nan, / Trung san chi ngoại hựu trùng san;

Quảng cáo

ĐI ĐƯỜNG

(Tẩu lộ)

Phiên âm

Tẩu lộ tài tri tẩu lộ nan,

Trung san chi ngoại hựu trùng san;

Trùng san đăng đáo cao phong hậu,

Vạn lí dư đồ cố miện gian.

Dịch nghĩa

Có đi đường mới biết đường khó,

Hết lớp núi này lại tiếp đến lớp núi khác;

Khi đã vượt các lớp núi lên đến đỉnh cao chót,

Thì muôn dặm nước non thu cả vào trong tầm mắt.

Dịch thơ

Đi đường mới biết gian lao,

Núi cao rồi lại núi cao trập trùng;

Núi cao lên đến tận cùng,

Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close