Soạn bài Lựa chọn trật tự từ trong câu siêu ngắn

Soạn bài Lựa chọn trật tự từ trong câu siêu ngắn nhất trang 110 SGK ngữ văn 8 tập 2 giúp tiết kiệm thời gian soạn bài

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần I

Video hướng dẫn giải

NHẬN XÉT CHUNG

Trả lời câu 1 (SGK, trang 111, Ngữ Văn 8, tập 2)

Có thể thay đổi theo những cách sau:

- Cai lệ gõ đầu roi xuống đất, thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ.

- Cai lệ thét bằng giọng khàn khàn của một người hút nhiều xái cũ, gõ đầu roi xuống đất.

- Gõ đầu roi xuống đất, bằng giọng khàn khàn của một người hút nhiều xái cũ, cai lệ thét.

- Bằng giọng khàn khàn của một người hút nhiều xái cũ, cai lệ gõ đầu roi xuống đất, thét.

- Bằng giọng khàn khàn của một người hút nhiều xái cũ, gõ đầu roi xuống đất, cai lệ thét.

- Thét bằng giọng khàn khàn của một người hút nhiều xái cũ, cai lệ gõ đầu roi xuống đất. 


Trả lời câu 2 (SGK, trang 111, Ngữ Văn 8, tập 2)

Đảo hành động lên làm trạng ngữ, tác giả nhấn mạnh được thái độ hung hăng, hống hách của hắn và để đảm bảo sự liên kết với các câu trước và câu sau.


Trả lời câu 3 (SGK, trang 111, Ngữ Văn 8, tập 2)

NX: Mỗi một trật tự từ sẽ cho một hiệu quả biểu đạt ý khác nhau.

VD: Bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ, cai lệ thét, gõ đầu roi xuống đất. ( Nhấn mạnh được giọng khàn của kẻ nghiện ngập như cai lệ).

Phần II

Video hướng dẫn giải

MỘT SỐ TÁC DỤNG CỦA SỰ SẮP XẾP TRẬT TỰ TỪ

Trả lời câu 1 (SGK, trang 111, Ngữ Văn 8, tập 2)

a) Thể hiện thứ tự trước sau của các hành động

b) -  Thể hiện thứ bậc cao thấp của các nhân vật (thể hiện thứ tự xuất hiện của các nhân vật)

- Thể hiện các vật tương ứng với các nhân vật đã được nhắc ở trước đó mang theo.


Trả lời câu 2 (SGK, trang 112, Ngữ Văn 8, tập 2)

Trong ba cách chỉ có cách a là tạo được âm hưởng ngân vang, du dương cho câu văn.


Trả lời câu 3 (SGK, trang 112, Ngữ Văn 8, tập 2)

Việc lựa chọn trật tự từ trong câu không làm thay đổi ý nghĩa cơ bản của câu. Nó có tác dụng đem lại cho câu một ý nghĩa bổ sung nào đó.

Phần III

Video hướng dẫn giải

LUYỆN TẬP

Giải thích cách sắp xếp trật tự từ trong những bộ phận câu và câu in đậm dưới đây:

a. Trật tự sắp xếp theo thời gian lịch sử trước; Nhấn mạnh truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm có bề dày, trải qua nhiều thời kì.

b. Đảo trật tự từ nhằm nhấn mạnh vẻ đẹp Tổ Quốc.

c. Tạo sự liên kết giữa câu trước; đảo ngữ nhấn mạnh sự bạo dạn của cô gái.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close