Useful Language – Lesson 3 - Unit 7. Movies - Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở Useful Language - Lesson 3 - Unit 7. Movies - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Listen then practice.

(Nghe và sau đó thực hành.)


Who was Alexander the Great?

(Alexander đại đế là ai?)

When was he born?

(Ông được sinh ra khi nào?)

What is he famous for?

(Ông nổi tiếng về cái gì?)

He was a famous Greek general.

(Ông là một vị tướng nổi tiếng người Hy Lạp.)

He was born in 356 BC.

(Ông sinh năm 356 trước Công nguyên.)

He fought many battles in Egypt, Asia, and India.

(Ông đã tham gia nhiều trận đánh ở Ai Cập, châu Á, và Ấn Độ.)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close