Useful Language - Lesson 3 - Unit 6. Community - Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Useful Language - Unit 6. Community - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Listen then practice.

(Nghe sau đó thực hành.)


What does Trees for the Future do? 

(Trees for the Future làm gì?)

Where do they work?

(Họ làm việc ở đâu?)

How can I help?

(Tôi có thể giúp bằng cách nào?)

They plant trees.

(Họ trồng cây.)

They work in Africa.

(Họ làm việc ở châu Phi.)

You can donate money.

(Bạn có thể quyên góp tiền.)


Loigiaihay.com

Quảng cáo
close