Useful Language - Lesson 3 - Unit 4. Fesstivals and Free Time - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Useful Language - Lesson 3 - Unit 4. Fesstivals and Free Time - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Quảng cáo

Đề bài

Listen and then practice.

(Nghe và lặp lại.)


- How do people prepare for Christmas?

(Mọi người chuẩn bị gì cho Giáng sinh?)

- They decorate their homes and buy gifts.

(Họ trang trí nhà cửa và mua quà tặng.)

- What do they do during Christmas?

 (Họ làm gì trong lễ Giáng sinh?)

- They visit family and friends.

(Họ đến thăm gia đình và bạn bè.)

Loigiaihay.com

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Quảng cáo
close