Useful Language - Lesson 3 - Unit 3. Friends - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

>>>> Tải về ↓

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Useful Language - Lesson 3 - Unit 3. Friends - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Listen and then practice.

(Nghe và sau đó lặp lại.)


What’s he like?

(Anh ấy lòa người như thế nào?)

What’s she like?

(Cô ấy là người như thế nào?)

He’s very kind but a little lazy.

(Anh ấy rất tốt bụng nhưng hơi lười biếng một chút.)

She’s friendly and funny.

(Cô ấy thân thiện và hài hước.)

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close