Useful Language - Lesson 3 - Unit 2. School - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

>>>> Tải về ↓

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Useful Language - Lesson 3 - Unit 2. School - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Quảng cáo

Đề bài

Listen then practice.

(Nghe và thực hành.)


What's your favorite book?

What kind of book is it?

Who's the author?

Why do you like it?

I like Harry Potter and the Sorcerer's Stone.

It's a fantasy novel.

It's by J.K. Rowling.

I think it's very exciting.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tạm dịch:

- Quyển sách yêu thích của bạn là gì? – Mình thích Harry Potter và viên đá của Sorcerer’s.

- Nó thuộc thể loại sách gì? – Nó là tiểu thuyết giả tưởng.

- Tác giả là ai? – Nó được viết bởi J.K.Rowling.

- Tại sao bạn thích nó? – Mình nghĩ nó rất thú vị.

Loigiaihay.com

Lời giải chi tiết

Tải về

Quảng cáo
close