Quảng cáo
 • pic

  Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 40, 41

  Giải Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 2 tuần 29 câu 1, 2, 3, 4 trang 40, 41 với lời giải chi tiết. Câu 2: Điền s hoặc x vào chỗ trống?

 • pic

  Giải câu 5, 6, 7, vui học trang 41, 42

  Giải Cùng em học tiếng việt 2 tập 2 tuần 29 câu 5, 6, 7, vui học trang 41, 42 với lời giải chi tiết. Câu 5: Viết tiếp vào chỗ trống để hoàn thiện các câu sau:

 • Quảng cáo