Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 tập 2 - trang 39, 40 - Tuần 29 - Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 39, 40 - Tiết 1 - Tuần 29 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 tập 2

Quảng cáo

➡ Bạn giỏi văn? Hãy tham gia chương trình: Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng nhé💘

Lời giải chi tiết

Câu 1. Đọc bài Những quả đào (SGK Tiếng Việt 2, tập hai, trang 91) rồi thực hiện các yêu cầu sau:

a. Nối tên nhân vật ở cột A với việc làm ở cột B cho phù hợp.

b. Nối tên nhân vật ở cột A với lời nhận xét của ông ở cột B cho phù hợp.

c. Theo em, ai là người đáng khen nhất? Vì sao?

Trả lời:

a.

b.

c. Theo em Việt là người đáng khen nhất vì bạn ấy có tấm lòng nhân hậu, biết nghĩ cho người khác. Khi thấy bạn bị ốm, Việt đã dành cả quả đào cho bạn.

Câu 2. Điền s hay x vào chỗ trống?

      Cây sấu là cây âm nhạc với cái thân to và tán lá ...anh tròn, um tùm óng biếc ...au cơm mưa. Mỗi quả sấu là một nốt nhạc rung rinh trong gió trời. Còn nhạc ...ĩ tài ba là những chú ve ...ầu với những chiếc vĩ cầm vô hình, râm ran trong tán lá ...anh nồng nàn ...uốt cả mùa hè.

Trả lời:

         Cây sấu là cây âm nhạc với cái thân to và tán lá xanh tròn, um tùm óng biếc sau cơn mưa. Mỗi quả sấu là một nốt nhạc rung rinh trong gió trời. Còn nhạc sĩ tài ba là những chú ve sầu với những chiếc vĩ cầm vô hình, râm ran trong tán lá xanh nồng nàn suốt cả mùa hè.

Câu 3. Gạch dưới các từ ngữ chỉ các bộ phận của cây dừa trong đoạn thơ sau:

Cây dừa xanh tỏa nhiều tàu,

Dang tay dón gió, gật đầu gọi trăng.

Thân dừa bạc phếch tháng năm,

Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao.

Đêm hè hoa nở cùng sao,

Tàu dừa – chiếc lược chải vào mây xanh.

(Trần Đăng Khoa)

Trả lời:

Cây dừa xanh toả nhiều tàu,

Dang tay đón gió, gật đầu gọi trăng.

Thân dừa bạc phếch tháng năm,

Quả dừa - đàn lợn con nằm trên cao.

Đêm hè hoa nở cùng sao,

Tàu dừa - chiếc lược chải vào mây xanh.

Câu 4. Nối từ ở cột A với các từ miêu tả ở cột B cho phù hợp:

Trả lời:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải