Quảng cáo
 • pic

  Chính tả - Tuần 23 Trang 21

  (1) Điền vào chỗ trống : a) / hoặc n …ao động, hỗn….áo, béo….. úc… ích, …. úc đó

 • pic

  Luyện từ và câu - Tuần 23 Trang 22

  (1) Đọc bài thơ : Đồng hồ báo thức Bác kim giò thận trọng Nhích từng li, tùng li Anh kim phút làm lì Đi từng bước, từng bước.

 • Quảng cáo
 • pic

  Chính tả - Tuần 23 Trang 24

  Giải bài tập Chính tả - Tuần 23 Trang 24 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2

 • pic

  Tập làm văn - Tuần 23 Trang 25

  Gợi ý : Bộ phim đó tên là gì ? Đó là phim hoạt hình, phim tài liệu hay phim truyện ? Đó là phim Việt Nam hay phim nước ngoài? Phim có những nhân vật nào (người, con vật, cây cối hay đồ vật) ? Em thích nhân vật nào ? Hãy kể một hành động của nhân vật ấy.

Gửi bài Gửi bài