Quảng cáo
 • pic

  Tràng Giang

  Soạn Văn lớp 11 ngắn gọn tập 2 bài Tràng Giang - Huy Cận. Câu 2: Âm điệu chung của bài thơ Tràng Giang

 • pic

  Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ

  Soạn Văn lớp 11 ngắn gọn tập 2 bài Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ. Câu 1: a.* Nội dung bác bỏ: một quan niệm sống sai lầm- sống bó hẹp trong cửa nhà mình.

 • Quảng cáo
 • pic

  Viết bài làm văn số 6

  Soạn bài Viết bài làm văn số 6 Nghị luận xã hội Ngữ văn 11 tập 2 trang 35 ngắn gọn nhất, giúp tiết kiệm thời gian soạn bài

Gửi bài Gửi bài