Từ vựng - Unit 1. Home - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

>>>> Tải về ↓

Tổng hợp Từ vựng Unit 1. Home Lesson 1, Lesson 2, Lesson 3 tiếng Anh 6 iLearn Smart World

Quảng cáo

Lesson 1

1.

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Lesson 2

1.

2. 

3. 

4. 

5.

6. 

7. 

8. 

9.

10. 

11. 

12. 

Family Members: các thành viên gia đình

1. 

2. 

3. 

4.

5. 

6. 

Lesson 3

1.

2. 

3.

4. 

5.

6. 

7. 

8. town (n): thị trấn

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close