Trung Quốc bị các nước đế quốc chia xẻ

Tóm tắt mục I. Trung Quốc bị các nước đế quốc chia xẻ

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục I

I. Trung Quốc bị các nước đế quốc chia xẻ

- Trung Quốc là một nước lớn, giàu tài nguyên, có nền văn hóa rực rỡ, nhưng từ nửa sau thế kỉ XIX đã suy yếu vì chế độ phong kiến mục nát

- Từ năm 1840 - 1842, thực dân Anh gây ra cuộc chiến tranh thuốc phiện, mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc.

- Sau cuộc chiến tranh Trung - Nhật (1894 - 1895) với sự thất bại của nhà Mãn Thanh, các nước đế quốc tăng cường xâm lược Trung Quốc:

- Đức xâm chiếm tỉnh Sơn Đông.

- Anh chiếm vùng châu thổ sông Dương Tử.

- Pháp thôn tính vùng Vân Nam.

- Nga, Nhật chiếm đóng vùng Đông Bắc.

Các nước đế quốc xâu xé "cái bánh ngọt" Trung Quốc

Video tư liệu về xã hội Trung Quốc đầu thế kỉ XX:

 


ND chính

Nguyên nhân và quá trình Trung Quốc bị các nước đế quốc chia xẻ.

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Trung Quốc bị các nước đế quốc chia xẻ

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài