Trình bày diễn biến phong trào cách mạng 1930 - 1931

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 96 SGK Lịch sử 12

Quảng cáo

Đề bài

Trình bày diễn biến phong trào cách mạng 1930 - 1931. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử trang 91, 92 để trả lời. 

Lời giải chi tiết

- Tháng 5: trên phạm vi cả nước bùng nổ các cuộc đấu tranh nhân ngày Quốc tế lao động.

- Tháng 6, 7, 8: nổ ra các cuộc đấu tranh của công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác.

- Tháng 9 - 1930: phong trào đấu tranh phát triển mạnh ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Những cuộc biểu tình của nông dân đòi giảm sưu, giảm thuế. Dẫn đến kết quả hệ thống chính quyền thực dân, phong kiến bị tê liệt, tan rã ở nhiều thôn, xã.

=> Trong tình hình đó, nhiều cấp ủy Đảng ở thôn, xã đã lãnh đạo nhân dân đứng lên tự quản lí đời sống chính tri, kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, làm chức năng của chính quyền, gọi là “Xô viết”.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài