Trong những năm 1932 – 1935, phong trào cách mạng nước ta được phục hồi như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 97 SGK Lịch sử 12

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Trong những năm 1932 – 1935, phong trào cách mạng nước ta được phục hồi như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử trang 96 để trả lời. 

Lời giải chi tiết

Hoạt động khôi phục phong trào nước ra rất phong phú về hình thức và nội dung:

-  Những đảng viên trong tù đấu tranh kiên trì bảo vệ lập trường, quan điểm cách mạng của Đảng, tổ chức vượt ngục; đảng viên không bị bắt tìm cách gây dựng lại tổ chức Đảng và quần chúng. Một số đảng viên hoạt động ở Trung Quốc và Thái Lan trở về nước họat động.

- Năm 1932, theo chỉ thị của Quốc tế Cộng sản, Lê Hồng Phong đã cùng một số đảng viên cộng sản hoạt động ở trong và nước ngoài tổ chức ra Ban lãnh đạo Trung ương Đảng.

-  Tháng 6/1932: Ban lãnh đạo Trung ương thảo ra chương trình hành động của Đảng, chủ trương đấu tranh đòi quyền tự do dân chủ cho nhân dân lao động, thả tù chính trị, bỏ các thứ thuế bất công, củng cố và phát triển các đòan thể cách mạng của quần chúng. 

- Nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân nổ ra mạnh mẽ, phong trào đấu tranh của quần chúng như Hội cấy, Hội cày, Hội hiếu hỉ, Hội đọc sách báo …

- Cuối 1933, tổ chức Đảng dần hồi phục và củng cố.

- Cuối 1934 đầu 1935, các Xứ ủy Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ được lập lại.

- Đầu 1935, các tổ chức Đảng và phong trào quần chúng được hồi phục.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải