Trả lời Vận dụng mục III trang 152 SGK KHTN 6 Cánh diều

Em hãy thực hiện một thí nghiệm để chứng minh được độ giãn của lò xo treo thẳng đứng tỉ lệ với khối lượng của vật treo vào nó.

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy thực hiện một thí nghiệm để chứng minh được độ giãn của lò xo treo thẳng đứng tỉ lệ với khối lượng của vật treo vào nó.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Một lò xo treo thẳng đứng có khối lượng không đáng kể. Sau đó treo lần lượt các quả nặng có khối lượng khác nhau vào lò xo.

Ghi lại chiều dài của lò xo tương ứng với mỗi quả nặng.

Tìm ra mối liên hệ giữa độ giãn của lò xo và khối lượng vật treo.

=> Độ giãn của lò xo tăng bao nhiêu lần thì khối lượng vật treo tăng bấy nhiêu lần.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close