Trả lời Vận dụng 1 mục II trang 149 SGK KHTN 6 Cánh diều

Hãy ước lượng khối lượng của em. Làm thế nào để em đo được khối lượng của mình?

Quảng cáo

Đề bài

Hãy ước lượng khối lượng của em.

Làm thế nào để em đo được khối lượng của mình?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Học sinh tự ước lượng khối lượng của mình.

Để đo được khối lượng của mình có thể sử dụng cân y tế hoặc cân đồng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close