Trả lời Luyện tập mục II trang 149 SGK KHTN 6 Cánh diều

Hãy tìm từ và số cho trong khung thích hợp với chỗ có dấu (?) trong các câu sau: Mọi vật đều có (?) Khối lượng của bánh chứa trong hộp là (?) Khối lượng của một vật chỉ (?) chất chứa trong vật.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tìm từ và số cho trong khung thích hợp với chỗ có dấu (?) trong các câu sau:

Mọi vật đều có (?)

Khối lượng của bánh chứa trong hộp là (?)

Khối lượng của một vật chỉ (?) chất chứa trong vật.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

- Mọi vật đều có khối lượng.

- Khối lượng của bánh chứa trong hộp là 502 g.

- Khối lượng của một vật chỉ lượng chất chứa trong vật.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close