Trả lời Luyện tập vận dụng 3 trang 82 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2

Quan sát Hình 34. a) Chỉ ra các cặp đường thẳng song song. b) Chỉ ra các cặp đường thẳng cắt nhau.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát Hình 34.

a) Chỉ ra các cặp đường thẳng song song.

b) Chỉ ra các cặp đường thẳng cắt nhau.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Hai đường thẳng a và b không có điểm chung nào, ta nói chung song song với nhau. Ta viết a // b hoặc b // a.

+) Hai đường thẳng a và b có duy nhất 1 điểm chung, ta nói chúng cắt nhau

Lời giải chi tiết

a) Các cặp đường thẳng song song: a // d ; b // c

b) Các cặp đường thẳng cắt nhau: a cắt b, a cắt c; d cắt b, d cắt c.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close