Giải bài 3 trang 83 SGK Toán 6 Cánh diều

Quan sát Hình 37. Hãy nêu các cặp đường thẳng cắt nhau ...

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát Hình 37. Hãy nêu các cặp đường thẳng cắt nhau và xác định giao điểm của chúng.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Hai đường thẳng chỉ có một điểm chung gọi là hai đường thẳng cắt nhau và điểm chung được gọi là giao điểm của hai đường đó.

Lời giải chi tiết

AB cắt AE tại A

AB cắt DB tại B

DE cắt AE tại E

DE cắt DB tại D

AE cắt DB tại C.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close