Trả lời Luyện tập vận dụng 1 trang 81 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2

Cho Hình 29. a) Vẽ đường thẳng d đi qua hai điểm A và B. b) Đường thẳng d có cắt đường thẳng c hay không?

Quảng cáo

Đề bài

Cho Hình 29.

a) Vẽ đường thẳng d đi qua hai điểm A và B.

b) Đường thẳng d có cắt đường thẳng c hay không?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ đường thẳng d đi qua hai điểm A và B và nhận xét xem đường thẳng d có cắt đường thẳng c hay không.

Lời giải chi tiết

b) Đường thẳng d có cắt đường thẳng c.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close