Trả lời Luyện tập vận dụng 1 trang 26 SGK Toán 6 Cánh Diều

Tính giá trị của biểu thức: a) 507 - 159 - 59; b) 180:6:3

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 6 tất cả các môn - Cánh diều

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Quảng cáo

Đề bài

Tính giá trị của biểu thức:

a) \(507 - 159 - 59\);

b) \(180:6:3\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)

- Tính 507-159 trước.

- Lấy kết quả nhận được trừ tiếp cho 59.

b)

- Tính 180:6  trước.

- Lấy kết quả nhận được chia tiếp cho 3.

Lời giải chi tiết

a) \(507 - 159 - 59 = 348 - 59 = 289\);

b) \(180:6:3 = 30:3 = 10\).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close