Trả lời Hoạt động 4 trang 28 SGK Toán 6 Cánh Diều

Hai bạn A Lềnh và Su Ni tính giá trị của biểu thức (30 + 5):5 như sau:

Quảng cáo

Đề bài

Hai bạn A Lềnh và Su Ni tính giá trị của biểu thức \(\left( {30 + 5} \right):5\) như sau:

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thưc hiện tính trong ngoặc trước.

Lời giải chi tiết

Bạn A Lềnh làm đúng vì ta cần thực hiện phép tính trong ngoặc trước, lấy kết quả nhận được chia cho 5.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close