Trả lời Hoạt động 1 trang 9 SGK Toán 6 Cánh Diều

a) Đọc số sau: 12 123 452 b) Viết số sau: Ba mươi tư nghìn sáu trăm năm mươi chín

Quảng cáo

Đề bài

a) Đọc số sau: 12 123 452

b) Viết số sau: Ba mươi tư nghìn sáu trăm năm mươi chín

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

a) Mười hai triệu một trăm hai mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi hai

b) 34 659

Quảng cáo
close