Trả lời Luyện tập vận dụng 4 trang 11 SGK Toán 6 Cánh Diều

Viết mỗi số sau thành tổng theo mẫu ở Ví dụ 3

Quảng cáo

Đề bài

Viết mỗi số sau thành tổng theo mẫu ở Ví dụ 3:

\(\overline {ab0} ,\overline {a0c} ,\overline {a001} \left( {a \ne 1} \right)\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Xác định hàng của từng chữ số trong mỗi số.

- Chữ số hàng đơn vị ta giữ nguyên

- Chữ số hàng chục nhân với 10.

- Chữ số hàng trăm nhân với 100.

- Chữ số hàng nghìn nhân với 1000.

Lời giải chi tiết

\(\overline {ab0}  = a \times 100 + b \times 10 + 0\);

\(\overline {a0c}  = a \times 100 + 0 \times 10 + c\);

\(\overline {a001}  = a \times 1000 + 0 \times 100 + 0 \times 10 + 1\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close