Trả lời câu hỏi thảo luận 6 trang 56 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát thí nghiệm 2, em hãy cho biết vật liệu nào dễ cháy và vật liệu nào dẫn nhiệt (cảm nhận qua dấu hiệu kẹp sắt bị nóng khi đốt)

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát thí nghiệm 2, em hãy cho biết vật liệu nào dễ cháy và vật liệu nào dẫn nhiệt (cảm nhận qua dấu hiệu kẹp sắt bị nóng khi đốt)


Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

- Vật liệu dễ cháy: mẩu gỗ, miếng nhựa. Do mẩu gỗ, miếng nhựa bị cháy quắt, đen lại

- Vật liệu dẫn nhiệt: đinh sắt, dây đồng, mẩu nhôm do kẹp sắt bị nóng


Loigiaihay.com


Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close