Trả lời Câu hỏi thảo luận 6 mục 2 trang 197 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 45.3 và cho biết các hành tinh có tự phát ra ánh sáng không? Vì sao?

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 45.3 và cho biết các hành tinh có tự phát ra ánh sáng không? Vì sao?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Các hành tinh không thể tự phát ra ánh sáng vì chúng nhận được ánh sáng và phản xạ lại.

Ánh sáng từ các hành tinh chiếu tới Trái Đất có được là do hấp thụ ánh sáng từ Mặt Trời và phản xạ lại.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close