Trả lời câu hỏi mục 4 trang 13 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hiểu thế nào về tư liệu gốc? Nêu ví dụ cụ thể?

Quảng cáo

Đề bài

Em hiểu thế nào về tư liệu gốc? Nêu ví dụ cụ thể?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức tư liệu gốc, liên hệ thực tiễn

Lời giải chi tiết

-Tư liệu gốc là tư liệu cung cấp những thông tin đầu tiên và trực tiếp về sự kiện hoặc thời kì lịch sử nào đó. Đây là nguồn tư liệu đáng tin cậy nhất khi tìm hiểu lịch sử.

- Ví dụ: Tuyên ngôn độc lập (1945), Chiếu dời đô(1010), Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (1946), Địa bạ triều Nguyễn, v.v....

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close