Soạn giải bài 1 phần Luyện tập - vận dụng trang 13 SGK Lịch sử 6 và Địa lí Kết nối tri thức với cuộc sống

Theo em, tư liệu hiện vật, tư liệu chữ viết, tư liệu truyền miệng và tư liệu gốc có ý nghĩa và giá trị gì?

Quảng cáo

Đề bài

Theo em, tư liệu hiện vật, tư liệu chữ viết, tư liệu truyền miệng và tư liệu gốc có ý nghĩa và giá trị gì?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết

Dựa vào các nguồn tư liệu, mỗi nhà sử học thường chỉ có thể là sáng tỏ một phần lịch sử theo quan điểm của mình, nên khi kết kết nhiều nguồn tư liệu lịch sử với nhau chúng ta sẽ có một cái nhìn về những sự kiện ấy một cách tương đối chính xác và đầy đủ nhất.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close